Tietoa projektista

Tekijän sanoin

Kotini on metsä on  dokumentaarinen ja yhteisötaiteellinen projekti, joka pohtii yhdessä eteläpohjalaisten kanssa metsän merkitystä. Projektin tarkoituksena on tuoda esiin ihmisten henkilökohtaiset ja syvät siteet metsään, tarkastellen metsäsuhdetta paikallisen identiteetin yhtenä lähtökohtana.

Olen koonnut käsityksiä eteläpohjalaisista metsäsuhteista haastatellen ja kuvaten alueen erilaisia metsänkävijöitä. Tällä hetkellä työstän aiheesta valokuvakirjaa, jonka voi nähdä myös eräänläisenä maakuntakirjana. Kirjassa ääneen pääsevät metsurit, marjastajat, eräilijät, metsäkoneenkuljettajat, metsänomistajat, retkeilijät ja muut, joiden elämässä metsä on keskeisellä sijalla.

Haluan rakentaa moniäänisen kuvan metsistämme ja tallentaa kokemuksellista paikallishistoriaa. Näen tulevan kirjan tärkeänä välineenä luoda ymmärrystä metsää kohtaan ja dialogia niin sukupolvien kuin maaseutu- ja kaupunkiympäristönkin välillä. Teos luo uutta ja tuoretta kuvaa metsäkäsityksistämme sekä avaa suhdettamme kotiseutuumme metsän kautta.

Kirja on jatkoa Kotini on metsä -valokuvanäyttelysarjalle, jonka toteutin kotiseudullani Etelä-Pohjanmaalla. Paikalliskirjastoissa maksutta esillä olleet näyttelyt keräsivät runsaasti yleisöä ja saivat kiittävää palautetta sekä näkyivät runsaasti paikallislehdissä. Valokuvanäyttely toi esiin maakunnan ihmiset, jotka suhtautuivat kotiseutunsa metsään ymmärtäen ja rakastaen sekä kantaen suurta huolta sen tilasta ja tulevaisuudesta. Tekemistäni haastatteluista ei syntynyt vihaista puheenvuoroa vaan koskettava ja intiimi kuvaus siitä, miten omat juuremme konkretisoituvat metsässä.

Teen tällä hetkellä haastatteluja ja kuvauksia Etelä-Pohjanmaan alueella. Ilmoittaudu mukaan ja jaa oma kokemuksesi metsästä.

Hankkeen etenemistä voi seurata näillä sivuilla.

Tekijä – Antti Hintsa

ANTTI MAINOS sivulle (1 of 1)
Kuva: Suvi Sistonen

Olen Eteläpohjalainen kuvataitelija ja metsäyrittäjä. Koulutukseltani olen taiteen maisteri. Teen monipuolisesti töitä opetuksen, valokuvauksen ja yhteisötaiteen parissa. Työskentelyssäni keskeisiä sisältöjä ovat usein luonto, ympäristö ja yhteisöt.

Hanketta ovat tukeneet:

Suomen kulttuurirahasto – Etelä-Pohjanmaan rahasto, Taiteen edistämiskeskus, Alajärven kaupunki, Vimpelin kunta, Soinin kunta ja beyondprint.